შემოთავაზებული კურსები


იურიდიული კლინიკა

იურიდიული კლინიკა

წარმომადგენლობა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან. დარღვეული უფლებების დაცვა.


		
კურსზე ჩაწერა