დიპლომატიის სკოლა

დიპლომატია და მოლაპარაკების ხელოვნება საკითხები

1. საგარეო პოლიტიკის არსი და დანიშნულება.2. პრაქტიკული დიპლომატია (მოლაპარაკების ხელოვნება)3. დიპლომატიის კლასიკური პრიო...

ვრცლად