პოლიტიკური კამპანიის სკოლა

პოლიტიკური კამპანიის სკოლა

ტრეინინგებს ატარებენ პოლიტიკური კამპანიის სპეციალისტები.  ...

ვრცლად