საჯარო მოხელის სკოლა

საჯარო მოხელის ეთიკა, საქმიანობის სპეციფიკა და საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

ტრეინინგებს ჩაატარებენ სამართლის დოქტორი , პროფესორი ეკა ბესელია და პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.ასევე მოწვეული იქნებიან საკ...

ვრცლად