ფსიქოლოგიისა და მედიაციის ცენტრი

ემოციური ინტელექტი

ფსიქოლოგიისა და მედიაციის ცენტრი - ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა.ცენტრის ფსიქოლოგი მარინა მაჭავარიანიკურსის სახელწოდ...

ვრცლად