ფსიქოლოგიისა და მედიაციის ცენტრი

ემოციური ინტელექტი

თემა, რომელიც მოიცავს ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს „ემოციური ინტელექტი“ ღ...

ვრცლად