მართლმსაჯულების სკოლა

პროფესიული ეთიკა

 „პროფესიული ეთიკა (საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის) ღონისძიების ორგანიზების მიზანი - პროგრამის მიზა...

ვრცლად

პროფესიული ეთიკა 6 თვიანი კურსი

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს,  პროფესიულად  მართლმსაჯულების საკითხებით დაინტერესებულ პიროვნებებს,  ან ...

ვრცლად

ტრეინინგი ადვოკატის პროფესიული უნარ - ჩვევები

კურსის ხანგრძლივობა 1-3 თვე კურსის ხელმძღვანელია  სამართლის დოქტორი, პროფესორი - ეკა ბესელია . ამ კურსის ფარგლებშ...

ვრცლად

12 საათიანი კურსები ადვოკატებისათვის

სამართლის განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრი „მართლმსაჯულების სახლი“  დამწყებ და უკვე პროფესიაში მყოფ ად...

ვრცლად