მართლმსაჯულების სკოლა

პროფესიული ეთიკა

კურსის ხანგრძლივობა- 3 თვე .ტრეინერები: ტრეინინგებს უძღვება სამართლის დოქტორი, პროფესორი ეკა ბესელია.3 თვიანი კურსის დრო...

ვრცლად

პროფესიული ეთიკა 6 თვიანი კურსი

მართლმსაჯულების სკოლის  განსაკუთრებული პროექტი პროფესიული ეთიკის 6 თვიანი კურსი, რომლის დროსაც ოთხი საუკეთესო ექსპ...

ვრცლად

ტრეინინგი ადვოკატის პროფესიული უნარ - ჩვევები

კურსის ხანგრძლივობა 1-3 თვე კურსის ხელმძღვანელია  სამართლის დოქტორი, პროფესორი - ეკა ბესელია . ამ კურსის ფარგლებშ...

ვრცლად