შემოთავაზებული კურსები


ტრეინინგი ადვოკატის პროფესიული  უნარ - ჩვევები

ტრეინინგი ადვოკატის პროფესიული უნარ - ჩვევები

კურსის ხანგრძლივობა 1-3 თვე

კურსის ხელმძღვანელია  სამართლის დოქტორი, პროფესორი - ეკა ბესელია .

ამ კურსის ფარგლებში ჩაერთვება პროფესორი, კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი  მალხაზ ბაძაღუა, ამერიკელი ექსპერტი, პროფესორი  ჯეიმს მოლიტერნო

მოწვეული იქნებიან  სხადასხვა ექსპერტები.

მსმენელები გაივლიან იმიტირებული სასამართლო პროცესის პრაქტიკას.კერძო გამოძიების სპეციფიკას, ადვოკატის პროფესიული მუშაობის პრაქტიკულ ასპექტებს.


		
კურსზე ჩაწერა