ქეთევან ყრუაშვილი
ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალისტი
ეკა ბესელია
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
იასე ზაუტაშვილი
საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი
მინდია უგრეხელიძე
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
თედო ჯაფარიძე
დიპლომატი, მეცნიერი, პოლიტიკოსი, ფილოლოგი
ეკა ბესელია
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
ნანა ჩაჩუა
ფსიქოლოგი
დოდო შონავა
მედია კომუნიკაციის ექსპერტი
ჯეიმს მოლიტერნო
სამართლის პროფესორი, ეთიკის სახელმძღვანელოს თანაავტორი