მართლმსაჯულების სახლის გახსნა

პირველი მსმენელების მიღება

თედო ჯაფარიძე

სამართლის ჯგუფის პირველი სერტიფიცირებული მსმენელები

6 თვიანი პროგრამის, მე 2 ჯგუფის კურსდამთავრებულები