მართლმსაჯულების სახლის გახსნა

პირველი მსმენელების მიღება

თედო ჯაფარიძე