ქეთევან ყრუაშვილი
ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალისტი
ეკა ბესელია
სამართლის დოქტორი, პროფესორი