ეკა ბესელია

სამართლის დოქტორი, პროფესორი
 • 2021 წ. - დღემდე -  აიპი სამართლის მულტიფუნქციური განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრის ,,მართლმსაჯულების სახლის”. დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.
 • 2016 - 2018 წწ. - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. საქართველოს პარლამენტი.
 • 2016 - 2018 წწ. - ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა.
 • 2015 - 2016 წწ. - ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების მონიტორინგის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა.
 • 2014 - 2018 წწ. - ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის კომიტეტის სრულუფლებიანი წევრი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა.
 • 2013წ.- დღემდე - პრეზიდიუმისწევრი. ,,ფაზისის აკადემია“
 • 2012 - 2019 წწ. - დამფუძნებელი და პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
 • 2012 - 2016 წწ. - ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. საქართველოს პარლამენტი.
 • 2012 - 2018 წწ. -  იურიდიული და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ძირითადი წევრი.             ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა.
 • 2009 -  2011 წწ. - ასოცირებული პროფესორი. კავკასიის უნივერსიტეტი.
 • 2008 - 20 ივნ. 2008 წ. - პარლამენტის წევრი საქართველოს პარლამენტი.
 • 2006 - 2007 წწ.  - ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია.
 • 2005 წ. - მოწვეული ლექტორი. იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი.
 • 2004 - 2005 წწ. - გაეროს ექსპერტი. ევროპისადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი და ადამიანის უფლებათა დაცვის   სტანდარტი.
 • 2001 - 2005 წწ. - წლის საუკეთესო ადვოკატი.
 • 1998 - 2012 წწ. - დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ,,ეკა ბესელიას“ საადვოკატო კომპანია
 • 1997 - 2012 წწ. - წევრი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
 • 1996 - 2012 წწ. - წევრი და ადვოკატი. ადვოკატთა ასოციაცია.

აკადემიური და პროფესიული მიღწევები

 • 2018 წ. აგვისტო - მაქს პლანკის საზოგადოების კვლევით ინსტიტუტში სამეცნიერო საქმიანობა (1 თვე)            ფრაიბურგი, გერმანია
 • 2016 წ. - სამართლის სკოლის სრული პროფესორი. თბილისი, საქართველო გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
 • 2015 წ. - სამართლის დოქტორი. თბილისი, საქართველო. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი