მედია კომუნიკაციის სკოლა

პერსონალური და საჯარო კომუნიკაციის ოსტატობა

მედია კომუნიკაციის სკოლახელმძღვანელი საერთაშორისო მედია ექსპერტი დოდო შონავატრეინინგის სალწოდებაა-პერსონალური და საჯარო ...

ვრცლად