მედია კომუნიკაციის სკოლა

პერსონალური და საჯარო კომუნიკაციის ოსტატობა

მართლმსაჯულების სახლის მედია კომუნიკაციის სკოლა,  მედიის ძირითთადი პრინციპების, ეთიკური ნორმებისა და პროფესიული უნა...

ვრცლად