იასე ზაუტაშვილი

საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი

პირადი მონაცემები
დაბადების თარიღი: 21 თებერვალი, 1974 წელი
დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო
ეროვნება: ქართველი
ოჯახური მდგომარეობა: მუეღლე და 2 შვილი
განათლება
• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (დაამთავრა წარჩინებით)
• თბილისის ბიზნესის და ეკონომიკის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ეკონომიკური 1991 – 1996
2000-2002
თბილისის 55-ე საშუალო სკოლა 1980-1991
სამსახურებრივი გამოცდილება
• საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი – მთ. ინსპექტორი 1994–1995
• საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ექსპორტ- იმპორტის სამმართველო 1995-1997
• საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთ. სამმართველოს უფროსი 1997-2000
• საგადასახადო შემოსავლების სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი 2000-2001
• საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2001-2002
• საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარე 2002-2004
• შპს “ჯორჯიან ეკოს” ფინანასური დირექტორი 2005-2009
• შპს “ჯორჯიან ეარ სერვისის” დირექტორი 2009-2011
• ბრიტ. კომპანია “ვითარდ ოფ ჩელსის” წარმომადგენელი
• სადაზღვევო კომპანია “არდის” გენ. დირექტორის მოადგილე
• შპს “ჯორჯიან ეარვეისის” გენერალური დირექტორი 2011-2012

აკადემიური მოსწრება
• საკანონმდებლო პროცედურების კურსი (UNDP სერტიფიკატი)
• მენეჯმენტის კურსი (UNDP სერტიფიკატი)
• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დიპლომი, 1996
• თბილისის ეკონომიკის და მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის ბაკალავრის დიპლომი, 2002
• დამატებითი ინფორმაცია
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები - (Windows, MS Word, MS Excel, Internet).
უცხო ენები:
• ინგლისური - წერს და ლაპარაკობს თავისუფლად
• რუსული - წერს და ლაპარაკობს თავისუფლად