შემოთავაზებული კურსები


საჯარო მოხელის ეთიკა, საქმიანობის სპეციფიკა და საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

საჯარო მოხელის ეთიკა, საქმიანობის სპეციფიკა და საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

ტრეინინგებს ჩაატარებენ სამართლის დოქტორი , პროფესორი ეკა ბესელია და პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.
ასევე მოწვეული იქნებიან საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები.
კურსის ხანგრძლივობაა 1-2 თვე
ტრეინინგები ჩატარდება კვირაში ორჯერ 2-2 საათი


		
კურსზე ჩაწერა