შემოთავაზებული კურსები


პოლიტიკური კამპანიის სკოლა

პოლიტიკური კამპანიის სკოლა

ტრეინინგებს ატარებენ პოლიტიკური კამპანიის სპეციალისტები.

 


		
კურსზე ჩაწერა


შემოთავაზებული კურსები

პოლიტიკური კამპანიის სკოლა