შემოთავაზებული კურსები


სამართლებრივი ექსპერტიზის ცენტრი

სამართლებრივი ექსპერტიზის ცენტრი

ხელმძღვანელი  პროფესორი მინდია უგრეხელიძე. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე.

 

ექპსერტიზის ცენტრი მუშაობს ნებისმიერ სამართლებრივი პრობლემის შესწავალასა და ანალიზზე, ამზადებს კვალიფიციურ , დასაბუთებულ სამართლებრივ დასკვნებს სადაო საკითხთან დაკავშირებით და აძლევს მხარეს წარადგინოს სასამართლოში ,,სასამართლო მეგობრის “ სტატუსით.

 

 სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი უზრუნველყოფს:

  • წარმომადგენლობა სასამართლოსა და სახელმწიფო ორგანოებთან-ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან.
  • კონტრაქტების მომზადება - გაფორმება. 

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი გაგიწევთ

  • მედიაციას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან.

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი გთავაზობთ

  • კერძო გამოძიებას, როგორც დაცვის განხორციელების შესაძლებლობას.

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი მოგიმზადებთ 

  • სამართლებრივი ექპსერტიზას ნებისმიერ სამართლებრივ პრობლემაზე (წერილობითი დასკვნების მომზადება).

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი იმუშავებს

  • “სასამართლო მეგობრის” დასკვნის მომზადებაზე სასამართლოში წარსადგენად.

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი მოიცავს 

  • საგადასახადო საკითხების სამართლებრივი მომსახურებას.

 

სამართლებრივი ექსპერტიზის ცენტრის პარტნიორია საქართველოს მეცნიერებათა სახელმწიფო აკადემია , რომელიც მემორანდუმის საფუძველზე თანამშრომლობს ცენტრთან პროფესიული დასკვნების მოსამზადებლად.

 


		
კურსზე ჩაწერა