შემოთავაზებული კურსები


კრიმინოლოგია და უსაფრთხოების საკითხები

კრიმინოლოგია და უსაფრთხოების საკითხები

კურსის ხელმძღვანელია პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა, კრიმონოლოგიის
ინსტიტუტის ხელმძღვანელი


		
კურსზე ჩაწერა