სამართლებრივი დასკვნების მომზადება

სამართლებრივი დასკვნების მომზადება

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი
,, მართლმსაჯულების სახლი“ მოგიმზადებთ:


• სამართლებრივი ექპსერტიზას ნებისმიერ სამართლებრივ პრობლემაზე.


წერილობითი დასკვნები მომზადდება “სასამართლო მეგობრის” სტატუსით და წარედგინება როგორც სასამართლოს ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს. 


blog-image

საადვოკატო საქმიანობაში არსებული გამოწვე...

blog-image

მემორანდუმი "მართლმსაჯულების სახლსა&...

blog-image

თანამშრომლობა დოქტორ ილია რუბანისთან...

blog-image

მემორანდუმი "მართლმსაჯულების სახლსა&...

blog-image

დეკლარაცია სექსუალური შევიწროების პრევე...

blog-image

ერთ თვიანი კურსი "სტრასბურგის სასამა...

blog-image

სასამართლო მეგობარი ...

blog-image

აიპ სამართლის განათლების და ექსპერტიზის ...

blog-image

"მართლმსაჯულების სახლი"- ზუგდიდი...